(Dutch only)
Ik ga zorgvuldig om met de privacy van mijn opdrachtgevers. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel, waarom ik deze gegevens nodig heb en hoe ik deze gebruik. Maak je van mijn diensten gebruik, dan ga ik ervan uit dat je het eens bent met de manier waarop ik jouw persoonsgegevens verwerk.
Mijn diensten
Ik maak foto- en videoproducties voor zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en de activiteiten die hieraan zijn gerelateerd.

Welke informatie verzamel ik?
Ik heb bepaalde persoonsgegevens nodig om mijn werk te kunnen doen. De meeste gegevens ontvang ik rechtstreeks van jou, bijvoorbeeld wanneer je per mail, telefoon, berichtendiensten als Whatsapp of andere elektronische media contact met me opneemt. Ik verzamel het volgende:

Gegevens die ik rechtstreeks van jou ontvang
- Je voor- en achternaam
- Bij zakelijke opdrachtgevers: de naam van het bedrijf waarvoor je werkt
- Het e-mailadres dat je gebruikt
- Je telefoonnummer
- Bij zakelijke opdrachtgevers: het vestigingsadres van het bedrijf
- Bij particuliere opdrachtgevers: je woonadres
- Een logboek met al onze correspondentie, voor zover deze relevant is voor onze samenwerking

Derde partijen
Soms ontvang ik informatie die niet rechtstreeks door jou is gedeeld, maar die mij is toegestuurd door partners. Het gaat met name om:
- Opdrachtgevers waarmee ik eerder heb samengewerkt en die mij vragen contact op te nemen met een van hun partners.
- Collega fotografen/videografen die een aanvraag aan mij doorsturen.

Beeldmateriaal
Vanwege de aard van mijn werk verzamel ik foto’s en video’s waarop mensen veelal herkenbaar in beeld zijn gebracht. Ook dit zijn persoonsgegevens.

Hoe gebruik ik deze informatie?
Ik gebruik jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Deze doeleinden zijn als volgt:

Contact en communicatie
Ik gebruik je gegevens om in verband met mijn dienstverlening met je te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media.

Projectmanagement
Voor zover relevant voor de opdracht bewaar ik e-mails, berichten en notities van telefoongesprekken. Ik gebruik deze informatie om de opdrachtomschrijving helder op papier te krijgen en om deze later terug te kunnen lezen.

Wettelijke verplichtingen
Vanwege fiscale regelgeving ben ik verplicht persoonsgegevens op te nemen in mijn administratie (facturen, bankafschriften).

Als onderdeel van mijn werk
Aan opdrachtgevers lever ik foto’s en video’s waarop mensen veelal herkenbaar in beeld zijn gebracht.

Met wie deel ik jouw persoonsgegevens?
Vanwege de aard van mijn werk deel ik persoonsgegevens in de vorm van beeld met mijn directe opdrachtgevers. Overige persoonsgegevens deel ik in principe met niemand, tenzij je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven via e-mail, telefoon of andere elektronische media. In de volgende gevallen vraag ik om je toestemming:
- Voor het delen van je contactgegevens met andere professionals die betrokken zijn bij de foto- of videoproductie zoals de visagist, assistent, regisseur, cameraman.
- Voor het publiceren van beeldmateriaal op mijn website, Linkedin, Instagram of andere sociale media, tenzij deze foto’s door jou al eerder openbaar zijn gemaakt.

Hoe verwerk ik jouw persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden alleen door mijzelf verwerkt. Wel gebruik ik hiervoor SaaS-diensten (opslag in de cloud). Met deze diensten heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het gaat om de volgende diensten:

Backblaze
Toepassing: Back-ups van foto- en videomateriaal.

Pipedrive
Toepassing: Projectmanagement en adresbeheer

Harvest
Toepassing: Boekhouding

Evernote
Toepassing: Boekhouding

Adobe
Toepassing: Webhosting en levering van beeldmateriaal

TransIP
Toepassing: Webhosting en levering van beeldmateriaal

iCloud
Toepassing: E-mail en adresbeheer

Daarnaast ontvangt mijn accountant een kopie van alle facturen en banktransacties. Stuur een mailtje naar contact@jaapschuurman.nl voor meer informatie over gegevensoverdracht en -bescherming.

Hoe lang bewaar ik jouw persoonsgegevens?
Ik bewaar jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. In de praktijk komt dit neer op de volgende bewaartermijnen:

Naam, contactgegevens en correspondentie
Maximaal twee jaar sinds ons laatste contact.

Facturen en banktransacties
Maximaal zeven jaar na het boekjaar.

Foto- en videomateriaal
Maximaal tien jaar.

Recht op inzage, aanpassen of wissen van de gegevens
Je hebt ten alle tijde het recht om de de door mij bewaarde informatie op te vragen of aan te passen. Ook kun je verzoeken om alle deze informatie te wissen. Stuur in deze gevallen een mailtje naar contact@jaapschuurman.nl. Na ontvangst verwijder ik jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die ik wettelijk verplicht ben te bewaren. Door mijzelf gemaakte foto- en videobeelden beschouw ik als mijn persoonlijk eigendom en zijn om die reden onwisbaar.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking
Ik verzamel en verwerk jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer ik hiervoor een wettelijke grondslag heb. De volgende grondslagen zijn van toepassing:
- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van mijn dienstverlening.
- De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van mijn gerechtvaardigde bedrijfsbelangen.
- De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens.
- Wanneer je mij uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners of voor het online publiceren van beeldmateriaal.
Wanneer de bewerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zal ik de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

Vragen en klachten
Indien je vragen hebt over de wijze waarop ik jouw persoonsgegevens gebruik, stuur dan een mailtje naar contact@jaapschuurman.nl. Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke entiteit
Jaap Schuurman Fotografie is gevestigd in Dalfsen, Teunisbloem 7, 7721 JG en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 60101571.